28 Temmuz 2011 Perşembe

Tercih Dönemi 2

Tercih döneminde en çok karşılaşılan sorunlardan biri şüphesiz seçiminizin üniversiteden mi yoksa bölümden yana mı olduğudur. 
Arkadaşlar, mükemmel bir şey yoktur. Canlı ya da cansız her varlık iyiliği-kötülüğü, güzelliği-çirkinliği, doğruyu-yanlışı vs. bünyesinde barındırır. Her varlığın güçlü tarafları olduğu gibi güçsüz tarafları da vardır. Üniversitelerde de durum aynıdır. Hiç bir üniversite bünyesinde bulundurduğu bölümlerin tümünde aynı başarıyı yakalayamaz. Her üniversitenin kendine güvendiği, o alanda kendini kanıtladığı bazı bölümler vardır.
Yapacağınız en önemli iş, okumak istediğiniz bölümde en kaliteli eğitimi veren üniversiteyi bulmaktır.


27 Temmuz 2011 Çarşamba

RUH VE BEDEN

Beden, insanın içe dönük yaşadığı bir zırhtır. Yani insan denen varlık kendisini bedeni içinde hapsetmekte bu da kendi içinde yarattığı bir dünya ile sınırlı kalmasına neden olmaktadır (İç Dünya).
(Bu durumu insanların birbirlerini anlayamamasının, aralarında çatışmaların yaşanmasının nedenlerinden biri olarak görüyorum)

Ruh ise insanın hem içe hem de dışa dönük yaşadığı bir olgudur. Ruh bedeni kapsar. Bundan dolayıdır ki ruh, beden gibi içe dönük bir yaşamı barındırır. Ayrıca ruh da bedende olmayan bir özellik vardır: “Özgürlük”. Ruh istenildiğinde özgür bırakılabilir.
Beden, doğuştan bilgilerle yüklenmiştir. Kurulu bir robot gibi…
Bu bilgiler temel bilgilerdir. Hazır bilgilerle donatılan beden, ruhun içine girmesiyle devreye girer. Bu andan itibaren insan iç ve dış dünyaya kapıları açık bir varlık halini alır.

Ve insan yeryüzünde…

Artık yapması gereken tek şey doğaya uyum sağlayarak yaşamını sürdürmek.
Elbette farklı bakış açılarıyla…
Ancak bazen aralıklarla bazen de sürekli bir uyumsuzluk söz konusudur. Bu durumun altında yatan neden nedir?

Sadece ruh ve beden uyumsuzluğu…

Ruh ve beden her ne kadar birbirini tamamlayan olgular olsa da tamamen birbirinden farklı yapıdadırlar. Bundan dolayıdır ki ruh ve bedenin istekleri de farklıdır. İnsan denen varlık ruh ve beden denen iki farklı yapıyı bünyesinde bulundurmaktadır. Temel görevimiz ruh ve bedeni uyumlu bir şekilde bir arada tutabilmek. Çünkü ruh ve beden sürekli bir üstünlük kurma mücadelesi içindedir. İnsanda bir huzursuzluk meydana gelmesi ruh ve bedenin çatışma halinde olduğunun göstergesidir. Bu durumda yapılacak olan şey ruh ve beden dengesini pratik bir şekilde düzenlemektir. 

Tercih Dönemi

Üniversite tercih dönemlerinde birçok televizyon kanalında üniversiteleri ve bölümleri tanıtmak amacıyla programlar yapılır; Rektörler, Öğretim Üyeleri ve nadir de olsa bir veya iki üniversite öğrencisi konuk edilir. Nedense bu öğrencilere söz hakkı verildiğinde öğrenciler hocası tarafından daha önceden planladıkları konuşmanın sınırlarını aşacak endişesiyle rahatsız edici gözlerle takip edilir. 
Tercih dönemi süresince sürdürülen bu programların tümünde ağırlıklı olarak vakıf üniversiteleri tanıtılır. Ülkemizin yaşam standartları göz önünde bulundurulduğunda ve buna bağlı olarak da tercihlerde vakıf üniversitelerinin ve devlet üniversitelerinin yerine bakıldığında tanıtımların büyük çoğunluğunun vakıf üniversitelerine mi yoksa devlet üniversitelerine mi daha fazla yer vermesi gerektiği gerçeği ortaya çıkacaktır sanırım.
Üniversite akademik personeli ve öğrencisiyle bir bütündür. Varlığını da gelişimini de sürdürebilmesi, akademik personelini ve öğrencisini uyum içinde bünyesinde barındırabilmesi ile sınırlıdır. Bu bağlamda üniversite, öncelikli olarak nasıl bir akademik kadroya sahip olduğu, bu akademik kadronun üniversiteye ne gibi katkılarının olduğu ve ne gibi farklılıklar yarattığı konusunda öğrencileri bilgilendirmelidir. Daha sonra nasıl bir öğrenci profili istediğini ve öğrencilerden beklentilerini dile getirmelidir.
 Bu tür programların bu kısa zaman diliminde öğrencileri üniversiteler ve bölümleri konusunda sağlıklı bir biçimde bilgilendirebilmesi ve yönlendirebilmesi imkansızdır. Yaptıkları iş akıl karıştırmaktan başka birşey değildir.


Devam edecek...


EY ADAY,
ÖNÜNDEKİ YOL UZUN VE ZAHMETLİDİR. ARDINDA BIRAKTIĞIN GEÇMİŞE AİT TEK BİR DÜŞÜNCE BİLE SENİ AŞAĞI SÜRÜKLEYECEK VETIRMANIŞA YENİDEN BAŞLAMAK ZORUNDA BIRAKACAKTIR. GEÇMİŞ TECRÜBELERİN TÜM HATIRALARINI İÇİNDE ÖLDÜR. GERİYE BAKMA, YOKSA KAYBOLURSUN.